Περισσότερα από 120.000 σπίτια προστατεύονται
Περισσότερα από 120.000 σπίτια προστατεύονται
Αντικατάσταση στεγανοποίησης - Εύκολο φράγμα

Σφραγίδα Αντικατάστασης

Κανονική τιμή $19.99

Για χρήση με το φράγμα πλημμυρών Dam Easy®.
Συστήνουμε ότι η διογκώσιμη σφραγίδα αντικαθίσταται μεταγενέστερη χρήση ή κάθε 12 μήνες.

Εγγυημένη Ασφαλή Ολοκλήρωση Της Παραγγελίας