Περισσότερα από 120.000 σπίτια προστατεύονται
Περισσότερα από 120.000 σπίτια προστατεύονται

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να επιστρέψει οποιαδήποτε Προϊόντα για περίοδο 14 ημερών μετά την παράδοση της Παραγγελίας του Αγοραστή και θα γίνει πλήρης επιστροφή της αξίας των Αγαθών κατά την παραλαβή των Επιστρεφόμενων Εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • τα αγαθά είναι σε άριστη κατάσταση ·
  • η συσκευασία παραμένει σε «νέα» κατάσταση · και
  • ο αγοραστής πληρώνει το κόστος επιστροφής των αγαθών στον Πωλητή

Τα αγαθά που επιστρέφονται για επισκευή θα αξιολογούνται ή / και θα επισκευάζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο Αγοραστής θα έχει ενδεικτικό χρόνο επισκευής. Αυτοί οι χρόνοι ενδέχεται να διαφέρουν για λόγους πέραν του ελέγχου του Πωλητή, π.χ. διαθεσιμότητα εξαρτημάτων ή εσφαλμένη περιγραφή σφάλματος.

Ο Αγοραστής μπορεί να κληθεί να πληρώσει έξοδα εργασίας, αξιολόγησης / ή ναύλου, εάν τα Είδη που επιστρέφονται για επισκευή διαπιστώνεται ότι έχουν υποστεί ζημιά από κατάχρηση ή ατύχημα ή όταν δεν ισχύουν τα δικαιώματά σας βάσει του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών 2007 ή οι εγγυήσεις αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα 10 δεν ισχύουν.