Lebih daripada 120,000 rumah dilindungi
Lebih daripada 120,000 rumah dilindungi

Dasar bayaran balik

PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN

Pembeli berhak untuk mengembalikan Barang untuk jangka masa 14 hari setelah penghantaran Pesanan Pembeli dan pengembalian penuh nilai Barang akan dibuat setelah penerimaan Barang yang dikembalikan dengan syarat:

  • barang dalam keadaan sempurna;
  • bungkusan tetap dalam keadaan 'seperti baru'; dan
  • Pembeli membayar kos mengembalikan Barang kepada Penjual.

Barang yang dikembalikan untuk diperbaiki akan dinilai dan / atau diperbaiki dalam jangka masa yang munasabah. Pembeli akan diberi masa pembaikan yang menunjukkan. Masa-masa ini mungkin berbeza kerana alasan di luar kawalan Penjual, misalnya ketersediaan bahagian atau keterangan kesalahan yang salah.

Pembeli mungkin diminta untuk membayar tenaga kerja, penilaian / atau kos pengangkutan jika Barang yang dikembalikan untuk diperbaiki ditentukan telah rosak akibat penyalahgunaan atau kemalangan atau di mana hak-hak anda di bawah Akta Perlindungan Pengguna 2007 tidak berlaku atau jaminan yang diperincikan dalam klausa 10 tidak berlaku.